PARLIŃSKA, M.; WIELECHOWSKI, M. Założenia Wspólnej Polityki Rolnej w perspektywie finansowej 2014-2020. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 177–186, 2016. DOI: 10.22630/PRS.2016.16.1.15. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/3392. Acesso em: 22 wrz. 2023.