PASIŃSKA, D. Rynek wieprzowiny w ujęciu globalnym i krajowym. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 187–198, 2016. DOI: 10.22630/PRS.2016.16.1.16. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/3393. Acesso em: 31 sty. 2023.