STAŃKO, S.; MIKUŁA, A. Zmiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych w krajach UE-15 i w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 234–244, 2016. DOI: 10.22630/PRS.2016.16.1.20. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/3397. Acesso em: 26 maj. 2024.