MROCZEK, R. Regionalne zróżnicowanie produkcji i konsumpcji mięsa na świecie w latach 2003-2015. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 16, n. 3, p. 282–291, 2016. DOI: 10.22630/PRS.2016.16.3.83. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/3460. Acesso em: 1 paź. 2023.