PLEÑOS, M. Time Series Forecasting Using Holt-Winters Exponential Smoothing: Application to Abaca Fiber Data. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 17–29, 2022. DOI: 10.22630/PRS.2022.22.2.6. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/4513. Acesso em: 27 maj. 2024.