JARCZOK-GUZY, M. Stawki podatku VAT a zużycie środków ochrony roślin i nawozów mineralnych w krajach Unii Europejskiej w obliczu wyzwań zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 22, n. 3, p. 18–32, 2022. DOI: 10.22630/PRS.2022.22.3.10. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/4572. Acesso em: 24 mar. 2023.