ROSIŃSKA-BUKOWSKA, M. Procesy globalizacji i ich wpływ na gospodarkę żywnościową i rolnictwo - przez pryzmat działalności korporacji transnarodowych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 97–107, 2014. DOI: 10.22630/PRS.2014.14.1.10. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/4625. Acesso em: 22 luty. 2024.