PAWLAK, K. Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 170–184, 2014. DOI: 10.22630/PRS.2014.14.2.32. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/4647. Acesso em: 28 lis. 2023.