FABER, A.; JAROSZ, Z. Charakterystyka zrównoważenia rozwoju biogospodarki w Polsce - wymiar ekologiczny. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 4–18, 2023. DOI: 10.22630/PRS.2023.23.1.1. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/4965. Acesso em: 14 cze. 2024.