KRZYŻANOWSKI, J. Small, young, active – some new elements of the CAP reform. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 13, n. 4, p. 105–114, 2013. DOI: 10.22630/PRS.2013.13.4.66. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/5084. Acesso em: 25 luty. 2024.