ARTYSZAK, A. Wpływ reformy rynku cukru w Unii Europejskiej na wyniki handlu cukrem w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 7–15, 2013. DOI: 10.22630/PRS.2013.13.3.32. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/5093. Acesso em: 19 kwi. 2024.