CZYŻEWSKI, A.; KUŁYK, P. Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym rolnictwa w krajach Mercosur w długim okresie (1995-2011). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 55–64, 2013. DOI: 10.22630/PRS.2013.13.3.37. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/5098. Acesso em: 25 luty. 2024.