KRZYŻANOWSKI, J. Czynniki wpływające na wysokość polskiej składki do ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 145–159, 2013. DOI: 10.22630/PRS.2013.13.3.46. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/5107. Acesso em: 25 luty. 2024.