CYMANOW, P.; FLOREK-PASZKOWSKA, A. Ocena kosztów migracji ludności wiejskiej Karpat w kontekście zarządzania problemowymi obszarami migracyjnymi. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 26–34, 2015. DOI: 10.22630/PRS.2015.15.2.20. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/5344. Acesso em: 19 kwi. 2024.