SZCZUKOCKA, A. Poziom i dynamika zmian zatrudnienia w sektorze rolnym w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 114–122, 2012. DOI: 10.22630/PRS.2012.12.2.27. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/5540. Acesso em: 26 maj. 2024.