MRÓWCZYŃSKA-KAMIŃSKA, A. Znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej w Polsce, analiza makroekonomiczna i regionalna. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 5, p. 96–108, 2008. DOI: 10.22630/PRS.2008.5.69. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/5849. Acesso em: 23 maj. 2024.