ROKICKI, T. Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na produkcję żywca jagnięcego. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 2, p. 106–113, 2007. DOI: 10.22630/PRS.2007.2.25. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/5975. Acesso em: 20 lip. 2024.