CHMIELEWSKI, Łukasz. Sytuacja podażowa w sektorze kakao w Ghanie w latach 2016 2022 i jej potencjalny wpływ na import kakao do Polski. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 22–36, 2024. DOI: 10.22630/PRS.2024.24.2.6. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/9860. Acesso em: 20 lip. 2024.