Pasińska, Dorota. 2021. „Handel Zagraniczny Produktami mięsnymi Polski Z Japonią W Latach 2004-2019”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 21 (1):16-32. https://doi.org/10.22630/PRS.2021.21.1.2.