Stańko, Stanisław, i Aneta Mikuła. 2021. „Zmiany W Produkcji, Handlu Zagranicznym I zużyciu Krajowym ziemniaków W Polsce W Latach 2001-2019”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 21 (1):33-51. https://doi.org/10.22630/PRS.2021.21.1.3.