Duisenbekova, Aigerim, i Alina Daniłowska. 2021. „Assessment of Food Security in the East Kazakhstan Region”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 21 (3):4-13. https://doi.org/10.22630/PRS.2021.21.3.9.