Laskowska, Elwira, i Kamil Stefański. 2021. „Determinanty zróżnicowania Regionalnego Cen gruntów Rolnych W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 21 (3):41-54. https://doi.org/10.22630/PRS.2021.21.3.12.