Malkanthi, S.H. Pushpa, S.D. Dilini Rathnachandra, i W.A. Ruwani N. Weerasinghe. 2021. „Consumers’ Awareness on Organic Food: Case of Urban Sri Lanka”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 21 (4):25-36. https://doi.org/10.22630/PRS.2021.21.4.14.