Zalewski, Arkadiusz. 2020. „Zmiany wartości zużytych nawozów I środków Ochrony roślin W Krajach Unii Europejskiej W Latach 2010-2018”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 20 (1):78-87. https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.1.7.