Parlińska, Maria, Jacek Jaśkiewicz, i Iwona Rackiewicz. 2020. „Wyzwania Dla Rolnictwa związane Ze Strategią Europejski Zielony Ład W Okresie Pandemii”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 20 (2):22-36. https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.2.10.