Hubeni, Yuriy, Oksana Krupa, Volodymyr Krupa, i Sofiia Tsiolkovska. 2020. „The Foreign Economic Vector of Agribusiness Activity in the Western Region of Ukraine”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 20 (4):29-46. https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.4.20.