Bednarczuk, Aleksandra, i Jerzy Śleszyński. 2019. „Marnotrawstwo żywności W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 19 (4):19-30. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.4.53.