Góral, Justyna, i Włodzimierz Rembisz. 2019. „Marże Marketingowe I wartości Dodane W łańcuchu Dostaw żywności W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 19 (4):47-57. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.4.55.