Pasińska, Dorota. 2019. „Konkurencyjność krajów Unii Europejskiej W Handlu Zagranicznym Produktami wołowymi”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 19 (4):80-92. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.4.58.