Pawlak, Karolina, i Walenty Poczta. 2019. „Handel wewnątrzgałęziowy W Wymianie Produktami Rolno spożywczymi UE Z USA”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 19 (4):93-102. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.4.59.