Kowalska, Anna, i Klaudia Gurkowa. 2019. „Changes in Potato Production and Consumption in Poland in 2001-2020”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 19 (3):46-56. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.3.45.