Szczebyło, Agata, Ewa Halicka, Małgorzata Jackowska, i Krystyna Rejman. 2019. „Analysis of the Global Pulses Market and Programs Encouraging Consumption of This Food”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 19 (3):85-96. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.3.49.