Wicki, Ludwik, i Mykola Orlykovskyi. 2019. „Znaczenie Sektora Agrobiznesu W Polsce I Na Ukrainie”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 19 (2):210-23. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.2.36.