Zabolotnyy, Serhiy, Natalia Wasilewska, i Mirosław Wasilewski. 2019. „Financial Sustainability and Value of Joint-Stock Companies from Food Industry in Central and Eastern Europe”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 19 (1):153-61. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.1.14.