Anielak, Karolina. 2019. „Fintech As a Source of Financial Innovations on the Polish Financial Services Market”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 19 (1):162-71. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.1.15.