Pawlak, Karolina, i Karolina Sowa. 2020. „Zmiany W Produkcji I Handlu Soją W Polsce I Wybranych Krajach UE”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 20 (3):26-35. https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.3.15.