Mroczek, Robert. 2020. „Rynek mięsa W Polsce W Dobie Koronawirusa SARS-Cov-2”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 20 (3):53-65. https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.3.17.