Klepacka, Anna, i Monika Bagińska. 2018. „The Use of CSR Measurement Matrix in the Aspect of Sustainable Development”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (1):80-87. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.1.7.