Komorowska, Dorota. 2018. „Wyniki Produkcyjne I Ekonomiczne Gospodarstw Ogrodniczych”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (1):111-20. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.1.10.