Tereszczuk, Mirosława, i Robert Mroczek. 2018. „Wydajność Pracy I Koncentracja Produkcji W Polskim przemyśle spożywczym Na Tle krajów UE-28”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (1):299-308. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.1.27.