Bajan, Bartłomiej, i Aldona Mrówczyńska-Kamińska. 2018. „Przepływy międzygałęziowe W Sektorze Rolno żywnościowym W Chinach”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (2):7-19. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.30.