Cherevyk, Denys, i Mariusz Hamulczuk. 2018. „Ukraiński Rynek Kukurydzy Na Tle Zmian światowych”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (2):33-43. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.32.