Grochowska, Renata, i Adam Ambroziak. 2018. „Selected Aspects of Protectionism of EU Member States in the EU Agri-Food Market”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (2):82-94. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.36.