Kołodziejczak, Włodzimierz. 2018. „Occupational Situation of the Rural Farming and Landless Population in Poland in 2002-2017”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (2):156-65. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.43.