Krzyżanowski, Julian. 2018. „The Evaluation of Implementation of Agricultural Sustainable Development Policy in the European Union”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (2):175-82. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.45.