Łukiewska, Katarzyna, i Małgorzata Juchniewicz. 2018. „Bariery Rozwoju Gospodarstw Rolnych użytkujących Grunty Z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (2):207-17. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.48.