Parlińska, Maria, i Abhishek Pagare. 2018. „Food Losses and Food Waste Versus Circular Economy”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (2):228-37. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.50.