Sieczko, Anna, i Leszek Sieczko. 2018. „Determinanty Popytu usług Agroturystycznych”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (2):259-69. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.53.