Skarżyńska, Aldona. 2018. „Wykorzystanie czynników Produkcji W Gospodarstwach specjalizujących Się W Chowie bydła Rzeźnego W Wybranych Krajach Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (2):280-90. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.55.