Zalewski, Arkadiusz. 2018. „Sezonowość Cen środków Ochrony roślin W Wybranych Krajach Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (2):315-21. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.58.